Sla links over

Hoofdinhoud

Bidden voor land en woonplaats

Bidden voor land en woonplaatsmaandag 26 september 2011 15:51

In veel kerken wordt regelmatig gebeden voor land en volk en vorstenhuis. Dat is een goede zaak. Maar vaak blijft een dergelijk gebed steken in algemeenheden, en dat is jammer. Op grond van de Bijbel mogen we weten dat God zeer bewogen is over onze steden en dorpen. Dat mag ons aanmoedigen om ervoor te bidden.

Ogen open

Bovenstaande houdt in dat we onze ogen en oren voortdurend wijd open zouden moeten houden voor wat er in ons land en in onze woonplaats gebeurt. Dit betekent onder meer dat we onze dagbladen en stads- en streekbladen met andere ogen gaan lezen en dat we gespitst zijn op wat er in lokale en nationale radio- en Tv-programma’s te berde wordt gebracht.

Het is belangrijk om allereerst te danken voor goede ontwikkelingen, die we op plaatselijk of nationaal niveau ontdekken. Wanneer we echter horen over situaties, gebeurtenissen of (politieke) beslissingen, die duidelijk tegen Gods wil en Woord ingaan, is dat een reden om te bidden om vergeving en om de genade van God. Het is goed om voortdurend de Bijbel te lezen en Gods leiding te vragen bij het gericht bidden voor bijzondere knelpunten.

Geschiedenis

Bijzonder waardevol is het om persoonlijke contacten te leggen met politici, jeugdleiders, maatschappelijk werkers, predikanten en politie om meer inzicht te krijgen in de problematiek, die op verschillende maatschappelijke terreinen aanwezig is. Soms moeten we ons verdiepen in de geschiedenis van een bepaalde stad of streek, om er achter te komen waar de historische wortels liggen van bepaalde misstanden. Denk bijvoorbeeld aan het koloniale verleden van Amsterdam en het feit dat de leiding van deze stad er zelfs een piratenvloot op na hield om de eigen gemeentekas te spekken.

Gezamenlijk

We kunnen dit alles uiteraard persoonlijk doen. Veel pleit er echter voor om het gezamenlijk te doen, bij voorkeur met mensen van verschillende kerken, organisaties en achtergronden. Het kan erg stimulerend zijn om eenmaal per jaar een dag of middag te organiseren om te bidden voor onze woonplaats. De eerste zaterdag van oktober wordt daar landelijk voor gereserveerd. Hierbij kunnen we leidinggevende christenen uit het maatschappelijk, politiek en geestelijk leven uitnodigen en hun vragen specifieke punten van dank en voorbede in te leiden. In veel steden en grote plaatsen bestaat reeds een periodiek ‘stads- en regiogebed’ waarbij we ons kunnen aansluiten, om de voorbede voor stad en land te versterken. Vanuit de gebedsbeweging ‘Op de Bres voor Nederland’ bestaat sinds vijfentwintig jaar een doorlopend vierentwintig-uurs gebed, waarbij vooral voor de overheid wordt gebeden en geestelijke en maatschappelijke knelpunten voor Gods aangezicht worden gebracht.

Tips

De volgende tips voor gebedsgroepen kunnen nuttig zijn.

  1. Maak van elke gebedstijd een kort verslag met daarin punten van voorbede, dankzegging, gebedsverhoringen, en dergelijke.
  2. Maak een gebedsinformatiemap, waarin je krantenknipsels, artikelen en belangrijke gegevens over stad en land verzamelt.
  3. Evalueer regelmatig het verloop van de bidstonden, maar ook de ontwikkelingen in land en regio.


Dit artikel is eerder gepubliceerd in Veelkleurig bidden, een gezamenlijke uitgave van de Evangelische Alliantie en uitgeverij Gideon, onder redactie van Bettij Heynis.

Kernwoorden: Gebed, bidden, gebeden, voorbede, gebedsgroep, bidstond, stad, dorp

Labels
Geestelijk leven > Gebed > Soorten en vormen van gebed

« Terug naar Home

Archief > 2011 > september