Sla links over

Hoofdinhoud

Tien handvatten voor het gesprek met moslims

maandag 26 september 2011 12:43

Herman Takken, stafmedewerker van stichting Evangelie & Moslims, geeft tips voor geloofsgesprekken met moslims.

1. Oprechte interesse

Is mijn bereidheid tot gesprek opgelegd of ingegeven door oprechte belangstelling? Sta ik echt voor de ander open? Is de ander voor mij ‘een moslim’ of ‘Ali’- iemand met een naam? De Bijbel spreekt van gastvrijheid, vriendelijkheid, onvoorwaardelijke liefde. Die liefde hoort mijn houding, woorden en daden te bepalen.

2. Voorkennis

Kennis van cultuur en godsdienst is geen vereiste, maar kan wel helpen op een goede manier met de ander om te gaan. Door kennis kunnen misverstanden voorkomen worden. Zo kan ik de ander beter begrijpen. Het gaat in feite om mijn grondhouding, want kennis over de ander kan ook leiden tot arrogante betweterigheid. Het zal duidelijk zijn dat de ander zich hierdoor innerlijk afsluit en dat echte communicatie onmogelijk wordt.

3. Luisteren

De beste gesprekken ontstaan daar waar ik werkelijk naar de ander luister. De ander is niet 'de moslim' die ik al ken vanuit de boekjes. Al luisterend kan ik het meest ontdekken van de ander en van zijn of haar waarden of geloof en kan er een goede basis ontstaan waarop óók het geloofsgesprek gevoerd kan worden. Er dienen immers antwoorden gegeven te worden op vragen die werkelijk bij de ander leven; niet op vragen waarvan ik denk dat ze bij de ander leven. Zo kan ik eventueel ingaan op noden bij de ander of kan ik mijn nood delen met de ander.

4. Eerlijkheid

Het klinkt als iets vanzelfsprekends, maar vergis je niet. Voor velen is het moeilijk om in eerlijkheid het positieve in het leven en het geloof van de ander te erkennen en te waarderen. In de Koran zijn sporen van het bijbelse getuigenis terug te vinden.
Dezelfde eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat er wezenlijke en diepgaande verschillen zijn. Wat we oppervlakkig gemeenschappelijk hebben, gaat inhoudelijk op veel punten uiteen. Ook als het gaat om de kern van ons geloof. Jezus Christus is voor moslims niet de Gekruisigde en Opgestane.

5. De Bijbel (een aansprekend boek)

Het beste evangelisatiemiddel in het contact met moslims is de Bijbel. Allereerst omdat de denk- en leefwereld van dit boek zo dicht staat bij de oosterse wereld waaruit zij veelal komen. Bij het lezen van de Bijbel herkennen zij de cultuur van hun thuisland. Maar zij vinden daarin ook verhalen, begrippen en namen die hen (ten dele) vertrouwd zijn vanuit de Koran. Ik kan proberen het gesprek zó te voeren, dat de ander de bijbelse inhoud en betekenis ontdekt van deze verhalen en woorden.

6. De Bijbel (een vervalst boek)

Wees je bewust van de huiver bij moslims om de Bijbel te lezen. Zij hebben veelal te horen gekregen dat het een vervalst boek is. Vermijd een gesprek over het gelijk van de Bijbel tegenover de Koran. Nodig uit om de Bijbel daadwerkelijk te lezen en zo iets meer te ontdekken van wat er werkelijk staat in het boek van joden en christenen. Ontdekt de moslim bij mij grote eerbied voor dit Woord van God? Kan ik spreken vanuit de eigen beleving zodat het niet bij theorie blijft? Ziet de moslim iets van de inhoud van dit boek in werking in mijn leven?

7. Niet te programmeren

Het gesprek zal steeds weer verrassend anders uitpakken dan je dacht of vermoedde. Mensen en situaties zijn steeds weer verschillend. Dat vraagt om een flexibele opstelling en de bereidheid in te spelen op situaties die zich in dergelijke ontmoetingen voordoen. Het maakt het gesprek ook steeds weer tot een spannend gebeuren: God schakelt mensen zoals jij in, die gegrepen zijn door Zijn liefde, met ieder zijn of haar gaven en mogelijkheden.

8. Taalmogelijkheden

Voor een deel van de moslims is Nederlands niet de moedertaal. Ze kunnen daar veel moeite mee hebben, ook al wonen zij al jaren in Nederland. Sterker nog, sommigen spreken geen of nauwelijks Nederlands. Dat bemoeilijkt het gesprek. Tegelijkertijd zullen buitenlanders het dan juist waarderen, als mensen hen niet ontwijken, maar met hen om willen gaan, geduld met en begrip voor hun taalproblemen hebben. Ik kan nog verder gaan en een stapje in de richting van de ander doen door iets te leren van zijn of haar moedertaal. Ik realiseer mij dan hoe moeilijk het is om mij in een andere taal verstaanbaar te maken en kom daarmee een beetje op voet van gelijkheid. Het is een signaal dat ik de ander wil begrijpen.

9. Doen

Een Engelse zendelinge zei eens: ‘The workman is trained by his work’. We hoeven niet eerst allerlei cursussen gevolgd te hebben en alles perfect te weten. De barrière om daadwerkelijk tot contact te komen kan er zelfs groter door worden. Vaak vinden de beste ontmoetingen en gesprekken plaats in alle eenvoud, zonder studie of training vooraf. Bijvoorbeeld als buren, collega’s of ouders via de school. Wanneer men elkaar opmerkt en met elkaar wil omgaan en vreugden en noden kan delen.

10. Het gebed

Bidden doet ons de ander als het ware zien door de ogen van de Heiland. Wie bidt voor de ander (en voor zichzelf) vindt de juiste houding. God Zelf kan ons bewaren voor hoogmoed en vooroordelen en kan ons ware nederigheid, liefde en vrijmoedigheid geven. Het is ook alleen door Zijn Woord en Geest, dat moslims kunnen gaan geloven dat Jezus werkelijk de Heiland is. Daarom is het gebed van zo’n groot en wezenlijk belang. Alleen Hij kan mensen aanraken en ervan overtuigen dat het evangelie werkelijk Goed Nieuws is.

Herman Takken,
Evangelie & Moslims

www.evangelie-moslims.nl

Kernwoorden: Moslim, islam, koran, evangelisatie, missionair, missionaire gemeente

Labels
Kerk naar buiten > Islam > In gesprek met moslims

« Terug naar Home

Archief > 2011 > september