Sla links over

Hoofdinhoud

Praten over Israël - werkvormen

praten over israeldonderdag 29 september 2011 15:44

Het gesprek over Israël op gang brengen zonder dat het ontaardt in een discussie, dat lijkt een hele opgave. Onderstaande gespreksvormen kunnen hiervoor een hulpmiddel zijn.

Om tot een levendig gesprek te komen, kan een inleider of gespreksleider kiezen uit diverse werkvormen. Werkvormen bevorderen de persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp en stimuleren iedereen uit de groep -direct of indirect- te reageren. De werkvormen kunnen op diverse momenten in de bespreking worden ingebracht. Het voordeel van werkvormen is, dat men meer dan alleen via de oren en het verstand actief is.

Stellingen

Bedenk een paar stellingen. Vraag ieder een keuze te maken voor of tegen. Dit kan door het opsteken van handen of groene en rode kaartjes. Nog beter werkt het als mensen zich naar twee verschillende plekken in de ruimte moeten begeven. De gespreksleider vraagt daarna een paar mensen uit de twee groepen te vertellen waarom ze voor of tegen zijn. Leg van te voren uit dat het niet gaat om het goede antwoord, maar om elkaar te scherpen in motieven. Een keuze half voor/half tegen past in deze werkvorm niet.

Illustraties

Neem een illustratie (cartoon, foto, schilderij, poster, sheet) mee dat iets te maken heeft met het onderwerp. Vraag de groep te reageren op de (vergrote) illustratie. Alle opmerkingen zijn welkom: feiten, gevoelens, associaties, herinneringen, etc.

Cases

Bedenk korte situatieschetsen, waarop men moet reageren. De groep kan daarbij eerst in kleine groepjes verdeeld worden. Elk groepje kan de opmerkingen op grote vellen papier schrijven, waarna de inleider hoofdpunten en principes onderstreept bij de centrale uitwisseling.

Drama

Een situatie of typetje neerzetten via een klein toneelstukje vraagt meer lef en voorbereiding, maar kan erg leuk zijn.

Video/DVD

Illustraties in de vorm van een (niet te lang stuk) video of DVD zijn goed bruikbaar, maar de deelnemers moeten goed zicht kunnen hebben op het scherm (en ondertiteling). Denk aan opgenomen stukjes uit reclames, documentaires en films.

Voorwerpen

Gewone gebruiksvoorwerpen of buitengewone voorwerpen kan men gebruiken om de deelnemers te vragen, wat het voorwerp met het onderwerp te maken zou kunnen hebben of om een principe uit te leggen, te illustreren.

Krantenartikelen

Vraag deelnemers (vooraf) een krantenartikel te zoeken dat bij het onderwerp past en kort iets te zeggen over hun keuze.

Uitspraken sorteren

Wanneer er een aantal punten (kenmerken, activiteiten) te bedenken zijn die in volgorde van belangrijkheid en aandacht kunnen worden gezet, geeft dat meestal veel stof tot nadenken, groepsgesprek en uitwisseling. Een variant is dat men bijvoorbeeld 5 stickers mag verdelen over 10 punten die op vellen zijn geschreven en aan de wand hangen.

Enquête

Via een korte enquête met goed/fout of eens/oneens vragen worden deelnemers gestimuleerd mee te denken en ontstaat er een globaal beeld van wat de groep denkt. Het is soms interessant die cijfers naast algemene statistische gegevens te leggen.

Collage

Ook met volwassenen kan het leuk zijn om met behulp van tijdschriften, kranten en dergelijke een collage-poster te maken. Al doende komt vast een gesprek op gang.

Quiz

Maak een aantal vragen over de geschiedenis van Israël en Midden-Oosten, Jiddische woorden, geografie, beroemde Israëlische rituelen, en dergelijke. Verdeel de aanwezigen in groepen en geef als prijs een Joods product.

Alfabet

Verzamel woorden over het thema Kerk & Israel op basis van het alfabet, bv. A : Antisemitisme, J Jom Kipoer of Jad, S Shalom. Je kunt dit ook in groepen doen. Bevraag elkaar op de keuzes van woorden/begrippen.

Kernwoorden: Israël, Israëlzondag, Joodse volk, Joden, Jeruzalem 

Labels
Kerk & Samenleving > Theologische & ethische vraagstukken > Israël

« Terug naar Home

Archief > 2011 > september