Sla links over

Hoofdinhoud

Interkerkelijk sociaal Fonds in Delft

isf delft.jpgdinsdag 20 september 2011 14:39

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) in Delft is opgericht om financiële steun te verlenen aan mensen die in dringende geldnood verkeren. Sinds 8 januari 2013 is het ISF een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Spreekuur

Iedere dinsdagmiddag houdt het Interkerkelijk Sociaal Fonds spreekuur (op afspraak). Zo werden er in 2013 ongeveer 360 mensen geholpen. De problemen waarmee mensen komen, zijn van uiteenlopende aard. Te noemen vallen onder andere: schulden, dakloosheid, (dreigende) huisuitzetting, afsluiting van gas en elektra en (te) lang wachten op een uitkering.
Tijdens het spreekuur zijn altijd twee spreekuurhouders aanwezig. Zij kunnen mensen helpen met kleine giften, renteloze leningen en advies. Regelmatig komen er mensen met vragen of klachten over instanties. Dan putten de spreekuurhouders uit ervaring, maar soms pakken ze ook de telefoon en gaan ze in gesprek met de betreffende instantie. In principe handelen ze een aanvraag direct af.

Sociale kaart

Voor het werk dat het ISF doet is een goede kennis van de sociale kaart van de stad Delft onmisbaar. Er zijn in elke stad talloze instanties die elk een eigen taak hebben. Die verzameling instanties wordt ‘de sociale kaart’ genoemd. Kennis van die sociale kaart is belangrijk. Indien nodig kun je mensen dan naar de juiste instantie doorverwijzen.

Persoonlijke Budget Begeleiding

Soms blijkt dat mensen geen financiële huishouding kunnen voeren en hun persoonlijke financiële problemen zelf niet kunnen oplossen. De Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (ISOFA), verbonden aan  het ISF, helpt cliënten dan door middel van persoonlijke budgetbegeleiding (PBB) of door het houden van een administratief spreekuur. ISOFA komt voor uit het landelijk Schuldhulpmaatjesproject, een initiatief van de overheid. Inmiddels werken hierbij in Delft zo'n 35 vrijwilligers die aangestuurd worden door twee betaalde (parttime) coördinatoren. De vrijwilligers begeleiden één cliënt gedurende maximaal een jaar. Hoofddoel is om mensen te begeleiden naar financiële zelfredzaamheid.
In veel gevallen ontbreekt er structuur. Voor het in kaart brengen van de oorzaken van de financiële problemen is openheid van de cliënt nodig. Daarna stelt de medewerker samen met de cliënt een actieplan op. Dan moet blijken of de cliënt de gemaakte afspraken uitvoert.

Kennis en vaardigheden

Je komt voor vele vragen te staan als je een sociaal fonds opricht. Je moet helder krijgen bij welke problemen je wel kunt helpen en bij welke niet. Al doende zal het beleid steeds duidelijker moeten worden. Het ISF is met een kleine groep mensen begonnen. Dat is goed geweest. Daardoor kon men effectief en snel communiceren.
Het fonds is niet begonnen met professionals, maar met mensen met een diaconaal hart. Belangrijk is dat vrijwilligers die een soortgelijk fonds willen opzetten gemotiveerd zijn om mensen in nood te helpen én dat ze een paar jaar willen investeren in het opbouwen van zo’n fonds. Verder is het belangrijk dat men snel inzicht krijgt in de plaatselijke sociale kaart, zodat men goed kan doorverwijzen en weet waar men terecht kan. Ook is bestuurlijke ervaring gewenst.

Relatie kerken – ISF

Binnen de twaalf kerken die bij het Interkerkelijk Sociaal Fonds zijn aangesloten geldt dat mensen met financiële problemen geholpen worden door de eigen diakenen. Het fonds is opgericht met het oog op buitenkerkelijken. Om haar taak goed te kunnen uitvoeren ontvangt het ISF jaarlijks €14.000,- van de kerken (voor een verzorgingsgebied met 100.000 inwoners). Zo wordt met financiële middelen én de inzet van diaconaal bewogen vrijwilligers de diaconale roeping van de kerk concreet vormgegeven.

ISOFA ontvangt haar geld van landelijke fondsen. 

Beide organisaties zijn nauw met elkaar verbonden, ANBI geregistreerd en duidelijk interkerkelijk. De bestuursvoorzitter en secretaris maken deel uit van beide besturen. 

Contact
Telefoon: 06-46730542
e-mail: info@isfdelft.nl
www.isfdelft.nl

 

Labels
Kerk naar buiten > Diaconaat > Praktijkvoorbeelden

« Terug naar Home

Archief > 2011 > september