Sla links over

Hoofdinhoud

HiP geeft kerken een gezicht

stichting hip.JPGdonderdag 18 december 2014 12:12

Stichting Hulp in Praktijk (HiP) is een sterk groeiend netwerk van kerkleden die in hun eigen buurt vrijwillige hulp bieden aan mensen in nood. Bestaande zorg wordt zo aangevuld, in een tijd waarin burgerparticipatie van groot belang is.

Sinds haar oprichting in 2005 is stichting HiP (Hulp in Praktijk) in veel plaatsen geen onbekende voor diaconieën, vrijwilligers uit kerken, en zij die hulp kunnen gebruiken. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen worden door de helpdesk van HiP gekoppeld aan hulpbieders uit de bij HiP aangesloten kerken. HiP opereerde in eerste instantie voornamelijk vanuit een landelijk georganiseerde stichting en helpdesk, maar eind 2012 is een proces van decentralisatie in gang gezet. "We zagen beperkingen ontstaan in de huidige manier van aanpak," licht HiP-directeur André Zoutewelle deze keus toe. "De problematiek die lokaal in een wijk speelt, daar kunnen we als landelijke helpdesk niet voldoende op inspelen, door een gebrek aan kennis van wat zich in elke plaats afspeelt. Daarnaast ervaren de kerken de afstand tussen de overkoepelende helpdesk en de lokale activiteiten als een tekort. HiP heeft de signalen vanuit de plaatselijke kerken serieus genomen en haar organisatiestructuur aangepast."

Diaconaal platform

Zoutewelle schetst de huidige en toekomstige werkwijze als volgt: "Momenteel werkt HiP met plaatscoördinatoren. Deze coördinatoren zijn bezig HiP lokaal op te starten en zoeken daarbij aansluiting bij bestaande platforms, zodat lokaal een helpdesk, met vrijwilligers uit de eigen gemeenschap, actief kan worden. Deze coördinatoren zijn belangrijke ambassadeurs namens HiP richting de kerken, om het project HiP lokaal te kunnen verduurzamen. Een platform bestaat bijvoorbeeld uit de gezamenlijke diaconieën van de kerken en lokale christelijke organisaties, die zo met elkaar projecthouder worden van HiP. Andere lokale projecten hebben vaak ook een plek binnen zo’n platform, zoals Schuldhulpmaatje, Serve the City en de Voedselbank. Als een dergelijk platform nog niet bestaat wordt er gezocht naar andere mogelijkheden. Elke lokale HiP-afdeling krijgt een eigen telefoonnummer waarmee de helpdesk kan worden bereikt. Zo raken de kerken veel meer betrokken bij wat er in hun omgeving gebeurt en weten zorginstanties en hulpvragers ook beter de weg naar de kerk te vinden.’
Een graadmeter van de nieuwe werkwijze van HiP is het diaconaal platform in Ede, waar een samenwerking is ontstaan met Eleos dichtbij en Agathos thuiszorg, een bijzonder goed voorbeeld hoe lokale samenwerking kan leiden tot concrete projecten. En in Leiden wordt gewerkt via stichting Voor elkaar Leiden. Ook in Rotterdam heeft HiP lokaal stevig voet aan de grond gekregen.

Ondersteuning

Niet alleen het matchen van hulpvragers aan hulpbieders zal lokaal gebeuren, ook activiteiten als lokale promotie en relatiebeheer komen in handen van de diaconale platforms. De landelijke stichting HiP vervult in dit alles een ondersteunende rol, bijvoorbeeld bij het faciliteren van communicatie-, fondsenwervings- en promotiemiddelen en door het geven van trainingen. Ook wordt vanuit het Veenendaalse hoofdkantoor van HiP de benodigde software beschikbaar gesteld. In overleg met het landelijk kantoor kan deze software ook meer lokaal op maat worden gemaakt door bijvoorbeeld een bepaalde hulpcategorie toe te voegen. Daarnaast is de overkoepelende stichting het aanspreekpunt voor landelijke diaconale organisaties als Kerk in Actie en diaconale consulenten van de verschillende kerkverbanden. Dat wat dus plaatselijk moeilijk realiseerbaar is, blijft een taak van het landelijk kantoor van HiP. Het financiële aspect in dit alles is inzichtelijker geworden dan voorheen. De lokale HiP-afdelingen betalen een contributie aan het landelijk HiP-kantoor. De financiële bijdragen van deelnemende kerken komen ten goede aan de hulpverlening via HiP van mensen in nood in de eigen plaats.

Goede timing

Zoutewelle geeft aan dat de tijd ook echt rijp is voor alle veranderingen. "Er komt zoveel vanuit de samenleving op de kerken af. Binnen de AWBZ wordt een groot aantal taken overgeheveld naar de lokale overheid in de uitvoering van de WMO. Burgerparticipatie en zelfredzaamheid worden hierbij door de lokale overheid centraal gesteld. Er zal een steeds groter beroep worden gedaan op vrijwilligers en dus verwachten wij een sterke toename van hulpvragen bij HiP, wat op lokaal niveau een goede samenwerking en inzicht in de sociale kaart vereist."

Krachtig instrument

"HiP is daarbij nodig omdat ze het netwerk heeft de hulpvragen te signaleren en de kerken een gezicht naar buiten te geven," stelt HiP-directeur Zoutewelle. "De kerken hebben van oudsher een belangrijke positie in de wijk, maar veel kerken weten niet hoe ze de burgers moeten bereiken, waar er nood is buiten de kerkmuren. Het is een mooi en krachtig instrument als binnen een plaats de kerken gezamenlijk het diaconaat kunnen vormgeven. HiP zorgt ervoor dat alle partijen bij elkaar worden gebracht en helpt je als kerk organiseren. HiP staat nadrukkelijk voor hulp van de kerk."

Ga voor meer informatie naar www.stichtinghip.nl.

Labels
Kerk naar buiten > Diaconaat > Praktijkvoorbeelden

« Terug naar Home