Sla links over
Hoofdinhoud

Over Uw Koninkrijk kome - Lunchgesprek vrouwentheologen

Uw Koninkrijk kome - Lunchgesprek vrouwentheologen

Uw Koninkrijk kome - Lunchmeeting netwerk vrouwentheologen

Op vrijdag 13 april is er weer een lunchgesprek voor het netwerk vrouwentheologen. Op het programma staat een workshop van Else Roza over waarderende gemeenteopbouw, aan de hand van het thema 'Uw Koninkrijk kome'.

Tijdens de lunch is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

Programma
10.00 uur | Inloop (koffie en thee)
10.30 uur | Workshop 'Uw Koninkrijk kome' door Else Roza
12.00 uur | Netwerklunch
12.45 uur | Facultatitef: Intervisie (voor wie in een intervisiegroep zit)
14.30 uur | Afronding

Else Roza
Else Roza trad op haar 30ste in dienst bij de Gereformeerde Kerken van de Classis Rotterdam (nu PKN)  als missionair toeruster. Na acht jaar verruilde ze - teleurgesteld - deze baan in voor een traineeship bij Exact Software. Na omzwervingen en vernieuwde inspiratie begon ze als zzp'er diensten aan te bieden aan kerken. Inmiddels werkt ze met veel plezier samen met Els Deenen onder de naam 'MET ANDERE OGEN'. Deze naam geeft in de kern weer waar het om gaat bij waarderende gemeenteopbouw: met barmhartigheid kijken naar wat goed gaat in de gemeente en dat versterken.  Deze methode/zienswijze vraagt een andere manier van leiding geven aan vernieuwing binnen de kerken. Of het een typische vrouwelijke manier van leiding geven is, bespreken we tijdens het lunchgesprek, na een 'proeverij waarderende gemeenteopbouw'.

Intervisie
In de middag zijn er intervisiebijeenkomsten. Wil je meedraaien in een intervisiegroep? Stuur een e-mail naar Ingeborg Janssen

Netwerk Vrouwentheologen
Dit is een open netwerk voor vrouwelijke theologen die werkzaam zijn of willen zijn in de Kerk. Van harte welkom! Nodig gerust andere vrouwentheologen uit om te komen. Het doel van het Netwerk Vrouwentheologen is om vrouwentheologen positief te positioneren in kerken en christelijke organisaties. Dat doen we onder andere door inspirerende lunchmeetings (drie à vier keer per jaar) te organiseren, een inspiratiedag en/of een studiedag. Meer info over dit netwerk op www.missienederland.nl/vrouwentheologen

Prijzen

Ticket Prijs
Lunchgesprek 'Uw Koninkrijk kome' € 10,00

De kosten voor de lunch bedragen € 10,-. Je krijgt hiervoor een factuur per e-mail.