Sla links over
Hoofdinhoud

Samenwerken als ouders en kerk in de geloofsopvoeding

Niels-Stolper.pngdonderdag 18 oktober 2018 17:37

"In een gezin ben je samen verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding. Maar hoe kan de kerk geloofsopvoeding ondersteunen?" Niels Stolper deed onderzoek naar de samenwerking tussen ouders en kerk in de geloofsopvoeding. Hij schreef er een blog over.

Wat is jouw middenweg?  

God is niet ‘alleen’ een liefdevolle Vader.
Kinderen moeten niet ‘alleen’ maar ruimte en vrijheid krijgen.
Twijfelen aan God en aan je eigen kunnen is niet gek.
Maar, hoe en wat dan wel? 

De opvoeding die jij en ik hebben ontvangen hebben gevolgen. Vanuit mijn eigen opvoeding maak ik bewust en onbewust keuzes. Ik, Niels ben mede door mijn ouders gevormd tot wie ik nu ben. Mijn ouders hebben anti-keuzes en pro-keuzes gemaakt ten opzichte van hun eigen opvoeding. In de geloofsopvoeding gebeurt dit ook.

Anti-keuzes

Wat jij je kinderen graag wil meegeven zou goed een anti-keuze kunnen zijn. Anti-keuzes staan haaks op de keuzes die door je ouders of omgeving worden gemaakt. Het zijn keuzes die jij absoluut niet wilt maken. Je wilt je kinderen nergens toe dwingen of iets opleggen. Je wilt dat je eigen daden ook weerspiegelen wat je zegt. 

Pro-keuzes

Tegelijk kan het ook zijn dat je van je ouders hebt geleerd en hun waarden en normen graag wil doorgeven en zelf wilt uitleven. De gezellige sfeer die er altijd was op zondag, je moeder die altijd voor andere mensen zorgde, je vader die altijd nog even een rondje met je ging fietsen. Dit zijn gebeurtenissen die waardevol zijn en waaruit de opvoeder zelf dit graag wil doorgeven.

Samen sta je sterk?

In een gezin ben je samen verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding. Tegelijk heb je als ouders vaak een verschillende geloofsopvoeding gekregen. Hoe ga je met deze verschillen om? Wat communiceer je naar de kinderen en in hoeverre voer je waar de kinderen bij zijn de discussie met elkaar?

Ondersteuning

Hoe kan de kerk geloofsopvoeding ondersteunen? Kerk ben je samen…een voorganger, pastoraal werker of jeugdouderling heeft zelf ook een gezin. Ook zij maken pro en anti-keuzes. Kerk ben je met elkaar met Jezus Christus als HOOFD van het lichaam. Het is belangrijk dat er aandacht is voor thema’s als religieuze erfenis. Dit om samen te zoeken naar een gezonde balans in de keuzes die we in het hier en nu maken.

Is er in uw leven, uw gezin, uw sociaal-netwerk, uw kerk aandacht voor deze thema’s? Wat is de bron waarin jullie naar antwoorden zoeken? Zoek je antwoorden in de Bijbel, Gods Woord. Zijn richtlijnen zijn betrouwbaar en goed. Bid om wijsheid, wijsheid begint met ontzag voor God.

Re-search &  Re-act

Dit blogbericht schreef Niels Stolper naar aanleiding van zijn onderzoek over samenwerking tussen ouders en kerk in de geloofsopvoeding. Het onderzoek zal worden besproken tijdens Re-search & Re-act op 8 november. Kijk voor meer informatie op www.missienederland.nl/research

 

« Terug naar het blogoverzicht