Sla links over
Hoofdinhoud

Als(of) liefde alles bedekt

Leendert-de-Jong-SGL.pngzondag 12 november 2017 21:13

"Ik splits de hashtag. Ik schrijf: #me too, als uitroep van de leiding van evangelische gemeenten om actie te nemen, zich te melden bij Stichting Gedragscode Leidinggevenden, zich te laten coachen op de weg naar een veilige, transparante gemeente: Me too!"

Leendert de Jong is bestuursvoorzitter van Stichting Gedragscode Leidinggevenden en maakt een balans op naar aanleiding van onder andere de #metoo discussie.

Er is een Bijbeltekst die mij bijzonder raakt. Die tekst is 1 Korintiërs 13, het hoofdstuk over de liefde. Als ik dat lees, vallen mij steeds weer ‘rake’ dingen op. Bijvoorbeeld het gewicht dat aan het begrip liefde gegeven wordt, als gevende, wegcijferende liefde. Bijzonder is ook dat de Bijbelschrijver, met achter hem de Geest van God, hier in feite opschrijft wie Christus is, wat de ‘gezindheid van Christus’ inhoudt.

In 1 Korintiërs 13 staan ook best lastige dingen. Je leest omschrijvingen die lijken te botsen. Neem vers 7: Alles verdraagt zij. De NBG 51-vertaling zegt: Alles bedekt ze. Een mooie tekst, omdat die ons oproept om mild te zijn, te leren verdragen. Maar je beseft ook dat deze omschrijving, in welke vertaling ook, nogal eens misbruikt wordt, als kwade dingen onder ‘de mantel der liefde’ toegedekt worden. En dan vers 6, in de NBV: … (de liefde) vindt vreugde in de waarheid. God is dus ook een God van waarheid. Dus mogen, ja moeten zijn kinderen daarnaar op zoek.

Ergens in het spanningsveld tussen deze twee teksten speelt zich het werk af van de SGL, de Stichting Gedragscode Leidinggevenden met een meldpunt waar mensen binnen evangelische gemeenten en organisaties terechtkunnen als sprake is van (machts-)misbruik. Het is dit spanningsveld: vind als individu, kerk, als SGL alsjeblieft een goede balans tussen de liefde is mild en verdraagt alles én de liefde zoekt vreugde in de waarheid. Want denk erom: dit laatste is belangrijk. Omdat het, als sprake is van misbruik, soms broodnodig is om op zoek te gaan naar de waarheid. Want alleen als mensen die vinden en daar gehoor voor vinden, kunnen ook zij weer ontdekken wat liefde is, Gods liefde voor ons, liefde van ons voor anderen.  

Nu dacht ik, als SGL-betrokkene: die balans is er in evangelisch Nederland wel aardig. Er is het SGL-meldpunt. Dat wéten onze mensen. Er is ook in evangelische kerken en organisaties meer openheid over misbruik. En bovendien: mensen weten dat er her en der vertrouwenspersonen zijn. Dus zit die balans er aardig in…

Dan komt #metoo los. Gevolgd door onthullingen die elkaar blijven opvolgen. En of je nu wilt of niet, en los van hoe je aankijkt tegen de manier van opereren als gevolg van #metoo, dit dwingt je tot zelfreflectie. Is die balans er eigenlijk wel? Zijn evangelische mensen bekend genoeg met het SGL-meldpunt? Voelen zij zich in hun gemeente veilig om met hun misbruikverhaal te komen? Of zijn ze geneigd hun mond te houden omdat ze vrezen dat de leiding voor die ene kant kiest, voor liefde bedekt alles? Je voelt bij jezelf al boosheid opkomen: alsof liefde alles verdraagt, zou mogen verdragen!!!

Je kijkt verder. Is het aantal meldingen bij het SGL-meldpunt door #metoo gestegen? Nee. Hoe zit het met de ‘dekking’ van SGL over de evangelische beweging? Slecht. Er zijn vele honderden gemeenten, terwijl slechts twee kerkgenootschappen en zo’n 60 losse gemeenten SGL-deelnemer zijn. En dus staan heel veel gemeenten ‘droog’, zonder gedragscode, zonder link met een meldpunt, zonder…

Daar sta je dan. Als SGL. Dat wij daar staan, is niet zo erg. Wat erg is, is de situatie van de tientallen mensen in de honderden evangelische gemeenten die slachtoffer zijn van misbruik. Tot nu toe zwijgen zij. Dat is hun goed recht. Maar stel dat zij willen spreken, is hun gemeente dan een veilige kerk waarin zij hun verhaal kwijt kunnen? Heeft hun gemeente een gedragscode waar zij iets aan hebben? Is er, voor als zij zich niet gehoord voelen een link met een meldpunt waar hun gemeente bij betrokken is, waar onderkend wordt dat er situaties zijn waarin de liefde niet alles mág bedekken? Ik ben bang dat dit het antwoord op deze vragen is: Nee, in heel veel gevallen is zo’n veilige, transparante kerk er voor die mensen niet.

Ik splits de hashtaq. Ik schrijf: #me too, als uitroep van de leiding van evangelische gemeenten om actie te nemen, zich te melden bij SGL, zich te laten coachen op de weg naar een veilige, transparante gemeente: Me too! En laat dit maar ons gebed zijn: God, geef ook mij wijsheid om lief te hebben, om mild te zijn en om er krachtig te zijn voor mensen die ernaar snakken om na alles wat zij in en door misbruik meemaakten de waarheid te vinden. Zodat ook zij weer uw liefde en die van anderen kunnen ervaren.

Leendert de Jong
Stichting Gedragscode Leidinggevenden 

SGL is in 2001 ontstaan vanuit de Evangelische Alliantie (nu MissieNederland). Meer informatie: https://www.sgl-platform.nl

« Terug naar het blogoverzicht