Sla links over
Hoofdinhoud

Strategisch partnerschap EA en RvK

woensdag 31 augustus 2011 13:47

De Raad van Kerken in Nederland en de EA hebben een ‘strategisch partnerschap’ gesloten. Dat hebben beide organisaties op 27 juni bekendgemaakt, nadat eerder besturen van beide organisaties hebben ingestemd met een dergelijke samenwerking. De EA en de Raad van Kerken in Nederland spreken in een door beide organisaties onderschreven tekst de intentie uit steeds weer de onderlinge samenwerking te willen zoeken. ‘De besturen van beide organisaties zien elkaar over en weer als partner vanuit het christelijk geloof. Ze proberen de slagkracht van de eigen organisatie te verbinden met de mogelijkheden van de andere organisatie om op die manier van elkaar te leren en strategisch sterker te staan’, aldus de samenwerkingstekst.

In de praktijk werken de EA en de Raad van Kerken in Nederland al op diverse punten samen. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, de Week van Gebed, armoedebestrijding en de contacten met andere religies en de migrantenkerken. De besturen van de organisaties vinden het van belang om de afstemming verder te structureren en te stimuleren.

De EA en de Raad van Kerken in Nederland streven soortgelijke doelen na. ‘We richten ons op de onderlinge geloofsontmoeting en geloofsinspiratie; we wensen visie voor verdere samenwerking en kerkelijk leven te stimuleren en we zijn elk op een eigen wijze spreekbuis vanuit diverse kerken en organisaties richting de samenleving’, aldus drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken.
Ds. Willem Smouter, voorzitter van de Evangelische Alliantie: ‘We vormen allebei een koepelorganisatie met een christelijke identiteit. We werken beide vanuit de verbondenheid met de Heer Jezus Christus, de bijbel, de christelijke geloofsbelijdenissen van de Vroege Kerk, de kerkelijke traditie, het levende appel van de Geest en de missionaire roeping’.

De Evangelische Alliantie bundelt circa 115 organisaties, en daarnaast zes kerken, enkele honderden privépersonen en gemeenten. De Raad van Kerken bundelt zo’n 17 kerken en christelijke organisaties. De twee organisaties willen het karakter van de ander erkennen als christelijk: een karakter dat (praktisch) in vele gevallen aanvullend is op de eigen accentuering. ‘De EA en de Raad van Kerken durven deze verschillen te laten staan zonder deze in mindering te laten komen op het gezamenlijk opereren’.

Het bestuur van de Evangelische Alliantie en het bestuur van de Raad van Kerken in Nederland hebben afgesproken tenminste eenmaal per jaar bij elkaar te komen. De bijeenkomst dient als bestuurlijke borging van de gezamenlijke activiteiten, als verkenning van de jaarplannen en het benoemen van mogelijke gezamenlijke inspanningen voor het komende jaar.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Strategisch partnerschap EA - RvK66,9 kBapplication/pdfdownload

« Terug