Sla links over
Hoofdinhoud

MissieNederland verbreedt gesprek over man/vrouwbeelden in de kerk

171110 - Een nieuwe beeldenstorm - Facebookpromotie.jpgwoensdag 21 juni 2017 12:07

Om de missie van de kerk handen en voeten te geven zijn zowel mannen als vrouwen nodig. Juist daarom is het netwerk Vrouwentheologen van MissieNederland dankbaar voor het besluit dat de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) afgelopen weekend nam om alle ambten open te stellen voor vrouwen.

Dorina Nauta, relatiemanager bij MissieNederland: “Het besluit maakt dat vrouwen die zich geroepen weten, de ruimte krijgen om hier invulling aan te geven. Een besluit als deze neemt echter niet de stereotype beelden weg die er leven in de kerk. Onbewust kunnen deze beelden alsnog een belemmering zijn. Het is van belang om in deze fase het gesprek over man/vrouwbeelden in de kerk te verbreden.”

Studiedag ‘Een nieuwe beeldenstorm’

Het netwerk Vrouwentheologen van MissieNederland organiseert daarom op vrijdag 10 november de studiedag ‘Een nieuwe beeldenstorm’. Dorina Nauta: “In de kerk komen we regelmatig stereotypen van de man en de vrouw tegen. Deze beelden doen geen recht aan wie de ander is. Het is nodig om ons bewust te worden waar deze beelden op gebaseerd zijn en hoe deze ons handelen beïnvloeden.”

Programma

Drs. Cobi Wattez deelt vanuit haar expertise in de sociale psychologie verhelderende inzichten voor maatschappelijke insitituties (bedrijven, partnerrelaties, gezin en kerk) over 'mannelijk' en 'vrouwelijk'. Aan de hand van de ‘zwijgteksten’ laat drs. Jan Wessels (algemeen secretaris MissieNederland) zien of en hoe man/vrouwbeelden zijn veranderd en hoe ze de uitleg van de Bijbel bepalen. Naast de lezingen bestaat het programma uit diverse workshops en een rondetafelgesprek. Hierbij schuift onder andere cultuurtheoloog dr. Frank G. Bosman aan.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor iedereen die nadenkt over de rol van mannen en vrouwen in de kerk en zoekt naar nieuwe perspectieven. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom. De studiedag vindt plaats in Amersfoort. Meer informatie over de dag en een aanmeldmogelijkheid zijn te vinden op www.missienederland.nl/beeldenstorm  

Netwerk Vrouwentheologen

Het netwerk Vrouwentheologen van MissieNederland is een open netwerk voor vrouwelijke theologen die werkzaam (willen) zijn in de Kerk. Het netwerk ontmoet elkaar tijdens werklunches, intervisiegroepen en in een Facebookgroep. www.missienederland.nl/vrouwentheologen

« Terug