Sla links over
Hoofdinhoud

Congres over 'ondertussenheid'

vrijdag 24 april 2015 15:54

Op 5 juni organiseerde MissieNederland een congres onder de titel ‘De evangelische beweging in de ondertussenheid’. ‘Ondertussenheid’ is een term uit de Trendrede 2015 die duidt op de periode van verandering waarin we ons bevinden. Het gaat om een overgang tussen twee systemen of tijdsgewrichten. Veel vaste verhoudingen en zekerheden staan op losse schroeven, terwijl we nog niet kunnen zien hoe het nieuwe plaatje er precies uit zal zien.

Eng
Niet alleen in de maatschappij is deze ‘ondertussenheid’ te bespeuren, ook in kerken en specifieker in de evangelische beweging. Dertigers en veertigers lijken steeds meer moeite te hebben met de stellige manier waarop de beweging de afgelopen veertig jaar communiceerde. Dit gegeven kunnen we als eng of lastig bestempelen, want wat gebeurt er als je het hoe en wat van geloven en kerk-zijn niet meer zo strak omlijnt? Maar het is wel het levensgevoel van een grote groep mensen en dat nemen we serieus. 

Vasthouden en loslaten
Een onderwerp als de ondertussenheid sluit goed aan bij een organisatie die zich inzet voor missionaire gemeenteopbouw, zegt directeur Jan Wessels. “Als je bezig bent met missionair (kerk-)zijn en je wilt de wereld echt raken en het evangelie laten landen, dan komen veel (schijn)zekerheden en regeltjes op losse schroeven te staan. Hoe ga je daarmee om? Wat houd je vast en wat durf je los te laten? Durf je te accepteren dat anderen dingen anders ervaren dan jij? Dat is het gesprek dat MissieNederland wil aangaan.”

Programma
MissieNederland heeft Matthijs Vlaardingerbroek uitgenodigd om het geluid van de dertigers en veertigers in de evangelische beweging te vertolken. Op zijn blog schreef hij hierover al verschillende stukken. Lees hier het prikkelende live blog dat hij op het congres voorlas.


Filosoof Evert Jan Ouweneel gaf vervolgens een reflectie op het verhaal van Vlaardingerbroek. Hij plaatste het in een groter kader en verbond het aan de ‘ondertussenheid’ die je breder in de maatschappij ziet. 

« Terug