Sla links over
Hoofdinhoud

Over Leiding geven: koers zetten en verbinden? - Lunchgesprek vrouwentheologen

Leiding geven: koers zetten en verbinden? - Lunchgesprek vrouwentheologen

Leiding geven: koers zetten en verbinden Lunchmeeting netwerk vrouwentheologen

Op vrijdag 29 juni is er weer een lunchgesprek voor het netwerk vrouwentheologen. Je wilt dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen én dat mensen elkaar van hart tot hart ontmoeten. Hoe doe je dat tegelijkertijd? 

In dit lunchgesprek oefenen we onder leiding van Else Roza met een waarderend actieonderzoek met focus op ‘Leiding geven: koers zetten en verbinden?’. Hoe doe je dat in de kerk? Kom ervaren hoe je bottom-up eenvoudig leiding geeft/ ruimte schept voor vitalisering en Geestkracht.

Tijdens de lunch is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

Programma
10.00 uur | Inloop (koffie en thee)
10.30 uur | Workshop 'Leiding geven: koers zetten en verbinden' door Else Roza
12.00 uur | Netwerklunch
12.45 uur | Facultatitef: Intervisie (voor wie in een intervisiegroep zit)
14.30 uur | Afronding

Else Roza
Else Roza trad op haar 30ste in dienst bij de Gereformeerde Kerken van de Classis Rotterdam (nu PKN)  als missionair toeruster. Na acht jaar verruilde ze - teleurgesteld - deze baan in voor een traineeship bij Exact Software. Na omzwervingen en vernieuwde inspiratie begon ze als zzp'er diensten aan te bieden aan kerken. Inmiddels werkt ze met veel plezier samen met Els Deenen onder de naam 'MET ANDERE OGEN'. Deze naam geeft in de kern weer waar het om gaat bij waarderende gemeenteopbouw: met barmhartigheid kijken naar wat goed gaat in de gemeente en dat versterken.  Deze methode/zienswijze vraagt een andere manier van leiding geven aan vernieuwing binnen de kerken. Of het een typische vrouwelijke manier van leiding geven is, bespreken we tijdens het lunchgesprek, na een 'proeverij waarderende gemeenteopbouw'.

Intervisie
In de middag zijn er intervisiebijeenkomsten. Wil je meedraaien in een intervisiegroep? Stuur een e-mail naar Laura Dijkhuizen

Netwerk Vrouwentheologen
Dit is een open netwerk voor vrouwelijke theologen die werkzaam zijn of willen zijn in de Kerk. Van harte welkom! Nodig gerust andere vrouwentheologen uit om te komen. Het doel van het Netwerk Vrouwentheologen is om vrouwentheologen positief te positioneren in kerken en christelijke organisaties. Dat doen we onder andere door inspirerende lunchmeetings (drie à vier keer per jaar) te organiseren, een inspiratiedag en/of een studiedag. Meer info over dit netwerk op www.missienederland.nl/vrouwentheologen

Prijzen

Ticket Prijs
Lunchgesprek 'Uw Koninkrijk kome' op 29 juni € 10,00

De kosten voor de lunch bedragen € 10,-. Je krijgt hiervoor een factuur per e-mail.