Sla links over
Hoofdinhoud

Over Een nieuwe beeldenstorm - omgaan met man/vrouw-beelden in de kerk

Een nieuwe beeldenstorm - omgaan met man/vrouw-beelden in de kerk

Studiedag over omgaan met man/vrouw-beelden in de kerk. Welke beelden zijn er van ‘dé man’ en ‘dé vrouw’? In de kerk komen er nogal wat stereotypen voorbij. Hoe bewust zijn we ons daarvan, waar zijn ze op gebaseerd en wat zijn de gevolgen ervan voor ons handelen? Aan de hand van het thema ‘Een nieuwe beeldenstorm’ krijg je als kerkleider, predikant, kerkelijk werker of christelijke professional input voor het omgaan met man/vrouwbeelden in de dagelijkse praktijk.

Vrouwen en mannen welkom!

Lezing 'Man/vrouwbeelden zijn tijdbepaald' door Jan Wessels
Aan de hand van de ‘zwijgteksten’ laat drs. Jan Wessels zien of en hoe man/vrouwbeelden zijn veranderd en hoe ze de uitleg van de Bijbel bepalen. Jan Wessels is senior relatiemanager bij MissieNederland en getrouwd met Beppie die net als hij theoloog is. 

Lezing 'Mannelijk-vrouwelijk: verhelderende inzichten uit de sociale psychologie' door Cobi Wattez
Drs. Cobi Wattez is arbeids- en organisatiepsycholoog. Haar promotie-onderzoek draagt de titel  'Decision making, boards and male-female interactions'. Vanuit haar expertise in de sociale psychologie deelt ze verhelderende inzichten voor maatschappelijke insitituties (bedrijven, partnerrelaties, gezin en kerk) over 'mannelijk' en 'vrouwelijk'. 

Helaas is eerder aangekondigde spreker Rinke van Hell door omstandigheden verhinderd. 

Workshops
In het middagprogramma vinden er verschillende soorten workshops plaats: 

  • Vrouwelijke heiligen in de beeldende kunst met Anikó Ouweneel
  • Man/Vrouw kerk met Nienke Verkerk
  • Resister: over het stoppen van geweld tegen vrouwen met Hanna v/d Horst en Gerinke Fountain

Rondetafelgesprek
We sluiten de dag af met een stevig rondetafelgesprek met o.a. cultuurtheoloog Dr. Frank G. Bosman, godsdienstpsycholoog Dr. Joke van Saane, hoofdredacteur van Eva Minella van Bergeijk en voorzitter van het MissieNederland bestuur Jaap v/d Poll. 

Je kunt aan de studiedag deelnemen in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de Permanente Educatie. Zie de website van de Protestantse Kerk voor meer achtergrondinfo bij de nieuwe regeling. Je ontvangt een certificaat op aanvraag. Studiepunten: 0,25 ECTS  

 

Deel met anderen