Sla links over
Hoofdinhoud

Sprekers bij Symposium 'Doof de Geest niet uit!'

Symposium 'Doof de Geest niet uit!'

Over de sprekers

 1. Borgman, E.

  Borgman, E.

  Prof. Dr. Erik Borgman, hoogleraar te Tilburg, leken-dominicaan, bekend van radio en tv, was al eens theoloog des vaderlands 2012, publiceerde over tal van onderwerpen, wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke theologen van Nederland. Hij verraste menigeen met zijn boek Waar blijft de kerk?, dat hij schreef na studie van publicaties van paus Franciscus. Wat we volgens hem moeten leren is ‘weer iets gaan ontvangen: de signalen van de Geest’. Dat maakt ons nieuwsgierig naar zijn visie op het boekje Doof de Geest niet uit. ‘Zonder het fundamentele besef dat God zich werkelijk en zonder reserve met ons inlaat … en …. onder ons handelt door de Geest, heeft de kerk niets te zeggen en te doen,’ stelt hij.

 2. Dartel, van G.R.M.

  Dartel, van G.R.M.

  Geert van Dartel, secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene (www.oecumene.nl), waarin alle Nederlandse bisdommen een vertegenwoordiging hebben in het bestuur. Als vrijwel geen ander in Nederland bekend met de inhoud en organisatie van de meest uiteenlopende oecumenische dialogen in Nederland en wereldwijd, zoals met kerken uit de Reformatie, oosterse orthodoxie, Pinksterbeweging en evangelische beweging. Mede-initiator en werkgroeplid van de dialoog tussen katholieken en pinkstergelovigen in Nederland sinds 1999. Namens de Rooms-Katholieke Kerk lid van de Raad van Kerken in Nederland.

 3. Grim, P.G.F.

  Grim, P.G.F.

  Peter Grim, algemeen penningmeester van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (www.vpe.nl) , is al meer dan 25 jaar betrokken geweest in de leiding van zijn thuisgemeente en werkte meer dan 30 jaar in het bedrijfsleven. Komt uit een rooms-katholiek gezin dat overging naar een pinkstergemeente. Is als coach en interim gemeenteleider betrokken bij meerdere gemeenten.

 4. Hende, van den H.

  Hende, van den H.

  Mgr. dr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, voorzitter van de bisschoppenconferentie en namens de bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor de oecumene. Schrijft in het voorwoord van het rapport Doof de Geest niet uit: “Dit rapport als vrucht van de dialoog over de charisma’s, laat de gezamenlijke overtuiging zien dat de gaven van de Heilige Geest noodzakelijk zijn voor het leven en de zending van de Kerk. Tevens geeft het rapport aanleiding om de dialoog voort te zetten. Belangrijke vraag is: hoe de authenticiteit te bepalen van een charisma of van een charismatische persoon,….”

 5. Jonker, M.H.

  Jonker, M.H.

  Machiel Jonker, voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (www.vpe.nl) en voorganger van de pinkstergemeente in Heerhugowaard. Schrijft in zijn voorwoord van het rapport Doof de Geest niet uit dat de lezer onder de indruk zal raken “van de veelheid van bruikbare informatie zowel theologisch, kerkhistorisch als pastoraal. Een rapport dat geloof en hoop aanwakkert in de Heer van de kerk, die nog steeds zijn gemeente bouwt en bekrachtigt met kracht van omhoog, Hand.1:8.”

 6. Kamp, v.d. W.

  Kamp, v.d. W.

  Wilkin van de Kamp, lid van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, predikant-directeur van Vrij Zijn (www.vrijzijn.nl) en schrijver van veel boeken over genezing en bevrijding, de Heilige Geest en de identiteit van christenen. In die conferenties die hij leidt komen duizenden mensen en vinden veel opmerkelijke genezingen plaats. Hij was onderwijzer voordat hij in 2000 voorganger werd van de Duits-Nederlandse Euregio Christengemeente in Aalten. In 2000 richtte hij Vrij Zijn op, een beweging van christenen uit allerlei kerken. Hij was de grote gangmaker van de beweging Wij Kiezen voor Eenheid, die in 2012 een grote manifestatie op het Malieveld in Den Haag hield (>0365, 0364 op www.stucom.nl) en daarna opging in het Nederlands Christelijk Forum, waarvan hij stuurgroeplid is. Maakte met zijn ouders de overstap van een protestantse gemeente naar een pinkstergemeente en initieerde in 2014 een verklaring over acceptatie van verschillende doopvormen die verzoening bewerkte in Aalten (0395 op www.stucom.nl). De laatste jaren wordt hij steeds meer in het buitenland gevraagd als spreker en verschijnen zijn boeken ook in het Engels.

 7. Klaver, M.

  Klaver, M.

  Dr. Miranda Klaver is universitair docent aan de Vrije Universiteit en houder van de onderzoeksplaats 'Charismatic and Pentecostal Christianity', ondersteund door de Charismatische Werkgemeenschap in Nederland (CWN). Als antropoloog en theoloog is zij expert op het terrein van evangelische, pinkster- en charismatische bewegingen in Nederland en transnationale netwerken die Nederland beïnvloeden. Haar onderzoek richt zich op actuele ontwikkelingen binnen dit vitale en snel groeiende deel van de christelijke traditie wereldwijd.

 8. Rothuizen, H.C.

  Rothuizen, H.C.

  Henk Rothuizen, voorganger en schrijver, oprichter van het kerkgenootschap Rafaël Nederland, dat verbonden is met een internationale pinkster-kerkgenootschap waarin de lokale gemeentes veel minder autonoom zijn dan de meeste pinkstergemeente, maar juist belang hechten aan bovenplaatselijk gezag en toetsing van charisma’s als profetie. Van 2000 tot 2015 werkzaam bij de Evangelische Omroep als leidinggevende van de afdeling Geloven Digitaal / Nazorg. Van huis uit gereformeerd, met zijn ouders via de organisatie Stromen van Kracht in de pinksterbeweging terechtgekomen.

 9. Slijkerman, K.

  Slijkerman, K.

  Kees Slijkerman, hoofdredacteur van Bouwen aan de Nieuwe Aarde. Sinds 1985 werkzaam in allerlei katholieke charismatische vernieuwende en ook Europese en oecumenische projecten waarvan hij waardevolle documenten toegankelijk maakte op www.stucom.nl. Rooms-katholiek en actief lid van zijn parochie. Initiator van de dialoog tussen rooms-katholieken en pinkstergelovigen sinds 1999 (www.stucom.nl/dialoog). Ook webmaster van www.kcv-net.nl/meer/charisma-s.

 10. Smits, K.

  Smits, K.

  Koos Smits, rooms-katholiek priester in Utrecht, lid van de Pastorale Kerngroep van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (www.kcv-net.nl), medewerker van Radio Maria en zeer vertrouwd met de meest uiteenlopende vormen van liturgie en vrij gebed in de katholieke kerk en in de oecumene. Namens de Rooms-Katholieke Kerk deelnemer aan de dialoog met pinkstergelovigen en evangelische beweging. Lid van de ledenraad van de Evangelische Omroep. Woont bij de Rafaëlkerk in Utrecht Overvecht, die veel gebruikt wordt door christenen met een migrantenachtergrond.

 11. Wolsheimer, J.

  Wolsheimer, J.

  Jan Wolsheimer is sinds 1 december de nieuwe directeur van MissieNederland. Daarnaast is hij buurtdominee in Woerden. Eerder was hij (onder andere) voorganger van een Cama Parousia-gemeente in deze plaats.

Prijzen

Ticket Prijs
Symposium 'Doof de Geest niet uit' € 25,00

Zorg ervoor dat je je persoonlijk aanmeldt. Het is niet mogelijk om meerdere personen tegelijk aan te melden.