Sla links over
Hoofdinhoud

Over Re-search & Re-act: studiedag met onderzoeken over jeugd en kerk

Re-search & Re-act: studiedag met onderzoeken over jeugd en kerk

Laat je inspireren met de nieuwste onderzoeken rondom jeugdwerk in de kerk

Op 8 november 2018 presenteren op de Christelijke Hogeschool Ede maar liefst zestien onderzoekers hun onderzoeken op het gebied van jeugd, kerk en geloofsontwikkeling. Tijdens de studiemiddag die georganiseerd wordt door samenwerkende partijen uit het MissieNederland-netwerk, komen onderzoekswereld en werkveld samen. Samen met de deelnemers maken de onderzoekers de vertaalslag naar de praktijk.

Op het programma staan acht verschillende thema’s, zoals: vieren, pastoraat, avondmaal, vragen die leven bij jongeren en meer. Zo bespreken we het promotieonderzoek ‘Kinderen aan het avondmaal’ van Peter Sinia en het onderzoek ‘Jongeren en de preek; inclusief preken’ van Nelleke Plomp. Rinke van Hell verzorgt de hoofdlezing vanuit haar onderzoek ‘De Jeugdwerker: tussen ideaal en werkelijkheid’. Voor het eerst zal Re-search & Re-act ook een stream aanbieden dat zich richt op docenten godsdienst en levensbeschouwing.

Het programma start om 14.00 uur en duurt tot 19.30 uur (inclusief maaltijd), aansluitend is er een netwerkborrel.

De organisatie van de studiedag is in handen van PTHU/OJKC, CHE-theologie, Jong Protestant (JOP), HGJB, Praktijkcentrum en MissieNederland. Zij werken regelmatig samen rondom de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en het werkveld Jeugd.

Doelgroep
- Professionals in het jeugdwerk (docenten godsdienst, jeugdwerkers, predikanten)
- Kader van kerkelijke gemeentes (predikanten, jeugdouderlingen en andere kerkelijk werkers)
- Studenten wo en hbo Theologie, studenten Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing

Programma van Re-Search & Re-Act: Studiedag met onderzoeken over jeugd en kerk

Op donderdag 08 november:
14:00 - 15:00 Opening en plenaire lezing
15:30 - 17:00 Middagronde met keuze uit vier thema's
  Jongeren op school
  Avondmaal
  Gemeente breed
  Geloofsopvoeding
17:00 - 18:00 Geheel verzorgde maaltijd en netwerktijd
18:00 - 19:30 Avondronde met keuze uit vier thema’s
  Pastoraat
  Vieren
  Leren
  Vragen die leven
19:30 - 20:30 Afsluitende netwerkborrel

Lees meer over het programma

Deel met anderen