Sla links over
Hoofdinhoud

iPray2day

Een platform voor jouw gebedspunten

Met de iPray2day app helpen we christenen in Nederland om biddend betrokken te raken bij de missie van de Kerk. iPray2day geeft daarom een platform aan deelnemende organisaties die christenen concrete gebedspunten aanreiken.  Zo helpen we bidders om dagelijks te danken en te bidden voor concrete situaties en personen. Dit zorgt voor bewuste gebeden vanuit bewogenheid met de mensen waarmee je die dag geconfronteerd wordt. 

Wat is het doel van de iPray2day app? 

Iedere deelnemende organisatie heeft gebed voor haar doelgroep hoog in het vaandel staan. Gebed is daarbij niet een automatisme in de zin van: het hoort nu eenmaal bij een christelijke organisatie dat je ook gebed noemt. Gebed is echt een wezenlijk onderdeel van het werk voor de doelgroep. Maar hoe krijg je als organisatie het gebed voor je mensen meer tussen de oren of in het hart van je achterban? Hoe weet je of er daadwerkelijk gebeden wordt? Hoe voorkom je dat bidden er een beetje bij hangt in de uitingen van je organisatie en doneren in feite belangrijker wordt dan bidden? Hoe vergroot en verbreedt je de groep bidders? 

De app iPray2day maakt het mogelijk om het gebed voor de doelgroep van je organisatie meetbaar bij een veel grotere groep bidders te krijgen dan je als organisatie zelf kunt realiseren. Dat doen we door naast jouw organisatie een aantal andere grote christelijke organisaties met andere doelgroepen bij deze gebedsbeweging te betrekken. De gezamenlijke achterbannen vormen een grote hoeveelheid potentiële bidders. Deze organisaties leveren een keer per week een gebedspunt aan. Dit betekent dat iedere organisatie minimaal 2 keer per maand, een dag lang exclusief het gebed van velen mag helpen invullen en zo concrete personen of situaties uit haar doelgroep centraal kan stellen. Die dag zullen enkele honderden voor die persoon of situatie bidden via een pushbericht op hun smartphone op een door hen zelf ingesteld tijdstip. 

Hoe werkt de app? 

Op de smartphone verschijnt iedere dag op een bepaald tijdstip een pushbericht met daarop in een paar zinnen het gebedspunt van die dag. De gebedspunten worden geplaatst via de redactie van iPray2day. Elk gebedspunt eindigt met een hyperlink naar de site van de betreffende organisatie waarop meer informatie over het gebedspunt staat beschreven. 

Naast de gebedspunten die volgens rooster worden aangeleverd, is er ook de mogelijkheid van een Prayer Alert. Mocht er een acute noodsituatie zijn die onmiddellijk gebed vereist, gaat er naar alle bidders een Prayer Alert met het gebedspunt. Dit loopt via de redactie van iPray2day.

De iPray2day app wordt gratis aangeboden via GooglePlay, de AppStore en Windows Phone

Wat wordt er concreet van jouw organisatie verwacht?

 • Je organisatie is deelnemer van MissieNederland.
 • Je levert drie tot vier keer per maand een gebedspunt van maximaal 70 woorden aan.
 • Je levert een foto bij het gebedspunt aan.
 • Op de site van je organisatie komt een pagina waarop het gebedspunt verder uiteen wordt gezet en wordt vormgegeven. Via de hyperlink bij het gebedspunt op de app belanden de bidders op deze pagina. 
 • Je hebt de intentie voor minimaal een jaar betrokkenheid bij iPray2Day.
 • We ontvangen gegevens van de contactpersoon binnen de organisatie die over deze gebedspunten gaat.
 • De organisatie promoot de app bij de achterban op verschillende momenten/manieren door het jaar heen.
 • De app is gratis voor de bidders. Je organisatie betaalt een bedrag van € 100,- per maand, inclusief btw. Van dit bedrag betaalt MissieNederland de appstores, de bouw, de doorgaande ontwikkeling van de app en de redactie. Hiervoor werkt MissieNederland samen met Stichting Agapè. 

De deadline voor het gebedspunt wordt ruim van tevoren bekend gemaakt.

Wat kun je van iPray2Day verwachten?

 • Gegevens van de contactpersoon van iPray2Day.
 • Het redigeren van de gebedspunten.
 • Een kwartaalfactuur van de kosten. Mocht je als organisatie op een andere manier de rekening willen hebben, neem dan contact op met MissieNederland.
 • En uiteraard de verspreiding van je gebedspunten via de app.
 • Promotie van de app tijdens onder andere de Week van Gebed.

Contact

Interesse om aan te sluiten bij de app? Neem contact op met Jan Willem Janse, relatiemanager Media & Communicatie.

Neem contact op met Jan Willem