Sla links over
Hoofdinhoud

Handvatten

Handvatten bij de Jeugdtrends 2018

‘Ergens-’ en ‘overal-jongeren’, schijnauthenticiteit en jeugdwerkbubbel. Geen kandidaten voor woord van het jaar, maar termen die in deze Jeugdtrends 2018 naar voren komen. In vijf trends schetsen de Jeugdtrends 2018 een beeld van een leefwereld in ontwikkeling van (christelijke) jongeren.

Verschillende jeugdorganisaties uit de breedte van christelijk Nederland dachten erover mee, om samen handvatten te geven om aan te sluiten bij de (geloofs)wereld van een nieuwe generatie. Die handvatten lees je op deze pagina.

Of lees eerst de jeugdtrends

  • Zoek de samenwerking met andere kerken in de buurt, laat jongeren elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen en wees je hierbij bewust van het mentaliteitsverschil tussen ‘ergens-’ en 'overal-jeugd’. Als je een ander kent, begrijp je eerder waarom een ander iets vindt. Voorwaarde hierbij is dat we elkaar willen verstaan en niet komen om ons eigen gelijk in stand te houden. Dat betekent: open vragen stellen, zoeken naar gemeenschappelijke interesses en verlangens en samen werken aan hetzelfde doel of project.
  • Tip voor een open blik: de kerk is van ‘ergens’ (vrede voor de stad – Jeremia 29 vers 7) en van ‘overal’ (vrede tussen de volken – Zacharia 9 vers 10). In het Lichaam van Christus kunnen beide mentaliteiten van elkaar leren en elkaar versterken! Vanuit de Bijbel kun je zo zoeken naar beelden om je eigen mentaliteit en van jouw jongeren uit te dagen en dit concreet te maken. Wat betekent dit voor jouw denkwijze en gedrag?
  • Het ego staat enorm centraal. In alle authenticiteit draait het steeds meer om het ‘ik’. Aan de ene kant goed om als kerk ruimte te geven aan de persoonlijkheid van jongeren, aan de andere kant: zet de selfie-stand van je telefoon eens uit en kijk eens echt naar de ander. Als kerk hebben we daarin ook een sterk verhaal. Om de ander lief te hebben als jezelf, moet je wel de ander écht zien.
  • Niet alles hoeft in beeld en de openbaarheid. Je kunt ook eerlijk zijn in je binnenkamer. Leer jongeren om zich op een gezonde manier te profileren en ook om authentiek te zijn als er geen camera in de buurt is. Geef zelf het voorbeeld door toppunten uit je jeugdwerk niet automatisch te delen.
  • Wees een rolmodel in het ploeteren of zoek naar zulke mensen om hen heen. Mensen die hun leven delen met jongeren en hen meenemen in het leven met God, in al z’n ups and downs. God is ook in het geploeter aanwezig! En niet elk verhaal heeft het happy end dat aan onze verwachting voldoet.
  • Geef niet alleen einddoelen, maar ook tussenstapjes en vertel dat struikelen erbij hoort. Bijvoorbeeld jongeren die elke dag met God willen leven. Begin met elke dag één moment aan God te geven op een manier die bij jou past. Bijvoorbeeld bidden, bijbellezen of het luisteren van een lied. Ga dit proces samen met jongeren aan en moedig ze aan om zelf keuzes te maken en zich daaraan te houden. En weer opnieuw te beginnen als het niet lukt. Falen mag!
  • We kunnen veel leren van de vragen én inzichten van jongeren. Nodig hen eens uit om te delen hoe zij omgaan met druk, hoe ze keuzes maken en zoeken naar zingeving.
  • Denk in het jeugdwerk ook eens vanuit levensfases en niet uitsluitend vanuit leeftijdsgroepen, neem de vaardigheden, talenten en interessegebieden serieus en geef ze de verantwoordelijkheid die ze aankunnen. Ook in leidinggevende functies in een gemeente.

Ben je enthousiast over wat we doen voor jeugdwerk, samen met het netwerk van christelijke jeugdwerkorganisaties? Steun ons dan met een gift:

Geef voor jeugd