Sla links over
Hoofdinhoud

Machtigingsformulier giften

Ja, ik geef aan MissieNederland

€ 
Ik kies voor de voordelen van een periodieke schenking en vul hiervoor het formulier op www.missienederland.nl/schenking in
Ik machtig MissieNederland om bovenstaand bedrag af te schrijven van mijn bankrekening.

In onze privacyverklaring lees je hoe en waarom we jouw persoonsgegevens gebruiken en wat jouw rechten zijn.

SEPA-machtiging

Als je ons machtigt door middel van een SEPA machtiging geef je door ondertekening van de machtiging toestemming

  • aan MissieNederland om (eenmalig of doorlopend) incasso-opdrachten te sturen naar je bank om het ingevulde bedrag van je rekening af te schrijven
  • aan je bank om (eenmalig of doorlopend) het betreffende bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van St. MissieNederland

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Als je ons machtigt ontvang je van ons een uniek machtigingskenmerk (mandaatnummer) voor de betreffende machtiging. Het incassant ID van St. MissieNederland is NL93ZZZ411885800000.