Goede bronnen

Wijs kinderen, tieners en jongeren op de gevaren van nep-nieuws. Verwijs als het gaat om de coronacrisis naar goede informatiebronnen zoals RIVM en de Nederlandse Vereniging van Intensive Care. 
Jong Protestant maakt een werkvorm Help! Het coronavirus!? om ingesprek te gaan met tieners over het coronavirus

Neem de angst serieus

Neem de angst van het kind serieus, zonder het te groot te maken. Vaak spelen onzekerheid en onwetendheid een rol bij angstige gevoelens. Probeer te achterhalen waar de angst door komt. 
Het Kenniscentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie verzamelde tips voor ouders om in gesprek te gaan met hun kind. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft ook een kennis dosier Angst met meer informatie en inzichten over als angst een belemmering wordt. 

Praat met ze

Geef uitleg over het virus en de maatregelen die worden genomen. Stem dit af op het niveau van het kind. Geef ouders en kinderwerkers tips rondom praten met kinderen. 
Zorg voor Jongeren schreef een artikel voor tienerwerkers om te helpen in je gesprekken iets dieper te gaan en te ontdekken wat er echt leeft.