Kind en occultisme

29 september 2011
  • Profielafbeelding van redactie
    Door: redactie

Het occulte komt, ondanks dat het 'geheimenis/alleen voor ingewijden' betekent, steeds meer uit de geheimzinnige sfeer. Kinderen komen er al heel vroeg mee in aanraking.

Het is de ochtend na Halloween in Duckstad. Oom Donald heeft zijn best gedaan om het huis zo griezelig mogelijk in te richten. En dat is gelukt! Het is er zelfs zo griezelig dat een stel spoken in het huis van Donald Duck komt wonen. Maar, daadkrachtig als oom Donald is, belt hij een professioneel medium: mevrouw Fantomia. Vrouwe Fantomia weet wel raad met de situatie: met zijn allen rond de tafel en elkaars handen vastpakken. Op deze manier maak je namelijk contact met de ‘vriendelijke geesten…’.

‘Onschuldige programma’s’

Bovenstaand voorbeeld is er maar één. Andere voorbeelden zijn de verschillende tekenfilmseries en de series op TV zoals: Buffy The Vampire Slayer en Charmed. Ook zijn er magazines zoals Witch (heks) voor jonge tienermeiden die erg aansluiten bij hun belevingswereld. Bij deze series en magazines ligt het occulte er dik bovenop. Er zijn echter ook programma’s waar het occulte niet de nadruk heeft, maar waar het wel af en toe behandeld wordt. Bij ‘onschuldige’ kinderprogramma’s van de publieke omroep (bijvoorbeeld Piet Piraat) komt het occultisme steeds vaker voor.

Als ouder zou je je kinderen het liefste afschermen van die wereld en een muurtje om ze heen zetten. De vraag is alleen of dat reëel is. Hoe ouder de kinderen worden hoe groter hun leefwereld wordt. Thuis kun je misschien je kinderen ervan afschermen, maar als ze bij vriendjes spelen kan dat niet. Bespreekbaar maken en voorlichting geven is dus erg belangrijk!

Weet waarover het gaat

Allereerst is het noodzakelijk om zelf kennis te hebben op dit gebied. Om kinderen voor te lichten heb je kennis nodig. Erken dat er televisieseries, magazines en kinderblaadjes zijn waar het occulte direct of indirect voorkomt. Het gevolg daarvan is dat kinderen het occulte gewoon gaan vinden. Het wordt/is normaal in de belevingswereld van kinderen en tieners. Zeggen dat iets niet goed is omdat het occult is, zal daarom vaak weerstand oproepen bij kinderen en tieners. Ze reageren met: ‘ja maar, het is toch gewoon op televisie’ of ‘maar bij mijn vriendje thuis mag het wel’. Het is daarom belangrijk om tijd voor jezelf te nemen om je te verdiepen in deze materie en na te denken over hoe je het aan je kind(eren) gaat uitleggen. Belangrijk daarbij is ervoor te zorgen dat je bij de belevingswereld van je kind(eren) aansluit en ze niet bang maakt!

Duidelijke taal

De Bijbel is zeer duidelijk over het occulte, blijf er van weg! In Deuteronomium 18 vers 9-12 staat het volgende: "Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u." In Leviticus 19 vers 31, 20 vers 6, 27 en Jesaja 8 vers 19 staat dat God niet wil dat wij geesten oproepen, maar dat wij God zelf aanroepen. Het is voor de Here een gruwel als mensen zich met dergelijke praktijken bezighouden. Wanneer kinderen (en volwassenen) zich bewust worden van de geestelijke wereld, ervaren ze dit vaak als eng en zeer gevaarlijk. Naar kinderen (en volwassenen) moeten we niet alleen maar waarschuwen voor de gevaren van de duivelse en geestelijke machten, maar juist van de grote macht van God vertellen! Uiteraard wel waarschuwen, maar de nadruk leggen op de overwinning van de Here Jezus!

In Kolossenzen 2 vers 13-15 lezen we dat Jezus de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld heeft en zo over hen heeft gezegevierd. Jezus heeft de duivelse machten overwonnen. Wanneer wij, als christenen, de Bijbelse principes gehoorzamen en toepassen rondom occultisme, zijn we beschermd. Dat kunnen we in Bijbelse geschiedenissen lezen, waarbij engelen bescherming boden aan de volgelingen van God (2 Koningen 6 vers 15-19, Daniël 3 vers 24-28, 6 vers 23; Handelingen 5 vers 17-20.) Het is goed om deze verhalen met de kinderen te lezen en ze uit te leggen hoe belangrijk gehoorzaamheid is.

Meer dan overwinnaars

Omdat wij in de wereld wonen en helaas toch in aanraking komen met het occulte (zie bijvoorbeeld de Donald Duck), is het nodig ons daar tegen te beschermen. Dat lezen we in Efeziërs 6 vers 10-18 waar de geestelijke wapenrusting besproken wordt. Daar krijgen wij concrete handvatten om weerbaar te zijn tegen de machten van de duisternis. Het is belangrijk om het bovenstaande te bespreken met kinderen. Aansluiten bij leeftijd en niveau is essentieel. Leer de kinderen de Bijbelse principes rondom het occulte. Waarschuw hen voor de gevaren, maar leg vooral de nadruk op Gods bescherming wanneer wij Zijn principes toepassen. Leer kinderen dat zij hun geestelijke wapenrusting aan moeten trekken. En zo zijn wij met en door onze Here Jezus meer dan overwinnaars!

Bron: Stichting Chris

Verder lezen?

5 x Jeugdwerk XS

Een moeder uit een gemeente vertelde me eens wanhopig: “Ik ben de tienerleider, mijn dochter van zestien en mijn z…
Lees verder

Hoe houd je het vol?

Hoe houd je het vol in het tienerwerk? Het antwoord: verwacht het van de Here en alles komt goed! Je krijgt nieuwe krach…
Lees verder

5 tips om je tekort aan jeugdleiders aan te vullen

Is het gelukt om de jeugdwerkvacatures voor het nieuwe seizoen te vullen? Of zit je nog met wat gaten? MissieNederland g…
Lees verder