Sla links over
Hoofdinhoud

Bestuursleden MissieNederland

Dhr. Rolf Sloots

secretaris

manager directiestaf, concerncontroller en directiesecretaris gemeente Emmen; Volwassenenpastor