Eenheid versterken

17 januari 2022
 • Profielafbeelding van Jan Willem Janse
  Door: Jan Willem Janse

Hoe kun je omgaan met polarisatie in jouw geloofsgemeenschap? En hoe kan je bijdragen aan verbinding in de samenleving?

 • Aan de hand van de uitzending van het Nationaal Gebed voor vrede en verbinding van januari 2022 kun je met jouw kring in gesprek én meebidden voor eenheid.

 • De School voor Compassie is een initiatief van het Leger des Heils. Deze christelijke organisatie staat in een eeuwenlange traditie van het beoefenen van compassie en zet zich in voor een samenleving waarbij niemand buiten de boot valt. Dat doet zij door tal van vormen van hulpverlening. Maar ook door op andere manieren te investeren in onderlinge aandacht en verbondenheid. De School voor Compassie is daarvan een voorbeeld.

 • De Omega Cursus voor huisgroepen gaat over 7 paradoxen waar we als christen allemaal mee te maken hebben. Denk aan: bidden en werken, aanvaard zijn en veranderen, het reeds en nog niet van Gods koninkrijk. Elke meeting bestaat uit een afwisselend geheel van interview, drama, tutorial en allerlei opdrachten.

 • Met de Goed-gesprek-box van Kerkpunt ga je in gesprek met je kerkenraad, diaconie, commissie, jeugd- of kindergroep. Om zo de verbinding met elkaar als gemeente van Christus te blijven zoeken. 

 • Weetwatjegelooft.nl biedt de terugkijkmogelijkheid aan van een seminar over geweldloze communicatie. 

 • Jaarlijks zoeken lokale geloofsgemeenschappen de verbinding door samen te bidden tijdens de Week van gebed voor eenheid, georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. De gebedsweek start op de derde zondag van januari.

 • Youth for Christ schreef een inspirerend praktisch artikel over wat jij kunt betekenen in het bestrijden van polarisatie onder jongeren.

 • De zomerconferentie van New Wine staat dit jaar (2022) in het teken van eenheid. Tijdens de conferentie wordt ingegaan op de diepe verbondenheid die we als kerk hebben vanwege de gemeenschap met Christus.

Missen we nog iets?

Is jouw organisatie deelnemer van MissieNederland en hebben jullie ook aanbod beschikbaar dat een bijdrage levert aan verbinding en het verdragen van de spanning? Laat het ons weten via info@missienederland.nl. Of ben je geen deelnemer maar wil je daar graag over in gesprek? Neem contact met ons op! 

Nog meer aanbod uit ons netwerk

In gesprek over racisme en etnische diversiteit

Etnische diversiteit is onderdeel van de veelkleurige en uitbundige schepping. Daarin zien we ook iets van Gods karakter…
Lees verder

Aanbod van Samen Jong-partners

Zestien aangesloten organisaties bij MissieNederland hebben zich verenigd in het netwerk Samen Jong. Zij geloven in de…
Lees verder

Werken aan een toekomst zonder seksisme

Ben jij ervan overtuigd dat het nodig is dat de geloofsgemeenschap waar jij bij betrokken bent, nog wat groeistappen te …
Lees verder