Sla links over

Hoofdinhoud

Hieronder vindt u de laatst geplaatste artikelen

Via het menu links kunt u verder navigeren

RSS icon linking to RSS overview

5 tips om je vrijwilligers uit te putten

crazy (3).jpgdonderdag 12 november 2015 16:31 We spreken wel van actieve gemeenteleden, maar vaak kan er nog best een schepje bij en wie had het ook alweer over die extra mijl? IDEAZ geeft vijf tips om je vrijwilligers uit te putten.


. lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Vrijwilligers

De overige 80%. Over meedoen in de kerk

De overige 80%. Over meedoen in de kerkmaandag 24 maart 2014 11:37 Hoe activeer je de vaak brede ‘rand’ van de kerkelijke gemeente? Scott Thumma en Warren Bird publiceerden er in 2011 een boek over onder de prikkelende titel: The Other 80 Percent. lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Vrijwilligers

Werving van vrijwilligers

Werving van vrijwilligersdonderdag 16 februari 2012 15:36 Samen gemeente zijn is mooi; God wil ons met elkaar gebruiken in Zijn plan. De vraag is echter of kerkleden nog wel gemotiveerd zijn. Het valt immers niet mee om mensen te krijgen voor allerlei taken. lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Vrijwilligers

Mensen gevraagd...

maandag 14 november 2011 13:18 De juiste mensen op de juiste plek. Ook in de kerk is het invullen van functies een hele puzzel . lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Vrijwilligers

Begeleiden van vrijwilligers

maandag 14 november 2011 12:30 We hebben iemand gevonden die een taak of ambt op zich wil nemen! En nu? lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Vrijwilligers

Goed afscheid nemen van vrijwilligers

goed afscheid nemen van vrijwilligerswoensdag 21 september 2011 09:00 In veel gemeenten zijn het de vrijwilligers die ervoor zorgen dat er kerkdiensten en andere activiteiten zijn. Aandacht voor de vrijwilliger – ook als hij of zij ermee stopt- is daarom heel belangrijk. lees verder
Labels
Geestelijk leven > Pastoraat > Doelgroepen
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Vrijwilligers

Niemand de deur uit zonder exitinterview

Het exitgesprekmaandag 08 augustus 2011 16:50 Veel oud-kerkenraadsleden willen na hun ambtsperiode niets meer met de kerk te maken hebben, onthulde in 2001 het onderzoek ‘Ik geloof het wel’ van prof. dr. Henk de Roest. Een exitgesprek kan dat voorkomen. lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Vrijwilligers

10 tips voor een goed afscheid

maandag 08 augustus 2011 16:25 1. Vrijwilligersfeest Organiseer eens per jaar een medewerkersfeest. Neem afscheid van de vrijwilligers die ermee stoppen en maak ‘spelenderwijs’ kennis met de nieuwe. Het mooie van een ontspannen... lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Vrijwilligers

Maatschappelijke stage in de kerk

Maatschappelijke stage in de kerkmaandag 08 augustus 2011 16:22 De maatschappelijke stage van middelbare scholieren is een kans voor de kerk, dat is de ervaring van het Protestants Jeugdwerk Amsterdam. lees verder
Labels
Gemeenteopbouw > Praktische organisatie > Vrijwilligers